Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Luku 1

Esipuhe

Sana tuli lihaksi

        Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.

2.      Hän oli alussa Jumalan luona.

3.      Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.

4.      Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.

5.      Valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa.

6. Tuli mies, Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes.

7. Hän tuli todistajaksi, todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat hänen kauttaan.

8. Ei hän ollut se valo, vaan hän tuli todistamaan valosta.

9.      Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.

10.     Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä.

11.     Hän tuli omaan maahansa ("tuli sinne, mikä oli hänen omaansa"), mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.

12.     Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden (Tai: "vallan", "voiman".) tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.

13.     He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta eivätkä miehen tahdosta vaan Jumalasta.

14.     Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä Pojalla on Isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

15. Johannes todisti hänestä ja huusi: "Tämä on se, josta minä sanoin: se, joka tulee minun jäljessäni, on minua edellä, sillä hän oli olemassa ennen minua."

16.     Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet osamme ja armoa armon lisäksi,

17.     sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kautta.

18.     Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt. Ainutsyntyinen Jumala (Tai: "Ainutsyntyinen, joka itse on Jumala". Eräät käsikirjoitukset: "Ainutsyntyinen Poika".), joka on Isän rinnalla (Kirj.: "helmassa"), on hänet ilmoittanut.

19. Jeesuksen julkinen toiminta

Johannes Kastajan todistus

(Matt. 3:1-12; Mark. 1:2-8; Luuk. 3:15-17)

Tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen luokseen Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: "Kuka sinä olet?"

20. Johannes tunnusti eikä kieltänyt. Hän tunnusti: "En minä ole Kristus."

21. He kysyivät häneltä: "Kuka sitten? Oletko sinä Elia?" Hän sanoi: "En ole." "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En."

22. Niin he sanoivat hänelle: "Sano kuka olet, että voimme antaa vastauksen niille, jotka lähettivät meidät. Mitä sanot itsestäsi?"

23. Hän vastasi:

        "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tasoittakaa Herralle tie', niin kuin profeetta Jesaja on sanonut."

24. Lähetetyt olivat fariseuksia,

25. ja he kysyivät häneltä: "Miksi sitten kastat, jos et ole Kristus, et Elia etkä se profeetta?"

26. Johannes vastasi heille: "Minä kastan vedessä, mutta teidän keskellänne on hän, jota te ette tunne.

27. Hän tulee minun jälkeeni. Minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja."

28. Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin toisella puolella, jossa Johannes oli kastamassa.

29. Jumalan Karitsa

Seuraavana päivänä Johannes näki Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!

30. Tämä on se, josta minä sanoin: minun jäljessäni tulee mies, joka on minun edelläni, sillä hän on ollut ennen minua.

31. Minäkään en tuntenut häntä, mutta sitä varten, että hän tulisi tunnetuksi Israelille, minä olen tullut kastamaan vedessä."

32. Johannes todisti sanoen: "Minä näin Hengen laskeutuvan kuin kyyhkynen alas taivaasta ja jäävän hänen päälleen.

33. Minäkään en häntä tuntenut, mutta hän, joka lähetti minut kastamaan vedessä, sanoi minulle: 'Se, jonka päälle sinä näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, kastaa Pyhässä Hengessä.

34. Tämän minä olen nähnyt ja olen todistanut, että hän on Jumalan Poika."

35. Ensimmäiset opetuslapset

Seuraavana päivänä Johannes oli jälleen siellä kahden opetuslapsensa kanssa.

36. Nähdessään Jeesuksen kävelemässä hän sanoi: "Katso, Jumalan Karitsa!"

37. Kun ne kaksi opetuslasta kuulivat, mitä hän sanoi, he lähtivät seuraamaan Jeesusta.

38. Jeesus kääntyi, ja nähdessään heidän seuraavan hän kysyi heiltä: "Mitä te etsitte?"  He vastasivat hänelle: "Rabbi" - se on käännettynä: opettaja - "missä sinä asut?"

39. Hän sanoi heille: "Tulkaa katsomaan."  Niin he menivät ja näkivät, missä hän asui, ja viipyivät hänen luonaan lopun päivää. Silloin oli noin kymmenes tunti.

40. Andreas, Simon Pietarin veli, oli toinen niistä kahdesta, jotka olivat kuulleet, mitä Johannes sanoi, ja seuranneet Jeesusta.

41. Hän tapasi ensin veljensä Simonin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet Messiaan" - se on käännettynä: Kristuksen (Kreikankielinen sana <khristos>, joka merkitsee 'voideltu'. Samaa tarkoittaa hepreankielinen sana <maašiiah>, joka on sanan Messias alkumuoto.).

42. Ja Andreas vei hänet Jeesuksen luo. Jeesus katsoi häneen ja sanoi: "Sinä olet Simon, Johanneksen poika. Sinun nimesi on oleva Keefas"  - se on käännettynä: Pietari (Sekä aram. nimi <Keefas> että kreikkalainen <Petros>, Pietari, johtuvat kalliota tarkoittavasta sanasta.).

43. Jeesus kutsuu Filippoksen ja Natanaelin

Seuraavana päivänä aikoessaan lähteä Galileaan Jeesus tapasi Filippoksen ja sanoi hänelle: "Seuraa minua." 

44. Filippos oli Beetsaidan kaupungista, kuten myös Andreas ja Pietari.

45. Filippos tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle: "Me olemme löytäneet hänet, josta Mooses laissa ja profeetat kirjoissaan ovat kirjoittaneet: Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista."

46. Natanael kysyi häneltä: "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" Filippos vastasi: "Tule katsomaan!"

47. Kun Jeesus näki Natanaelin tulevan luokseen, hän sanoi: "Tässä on oikea israelilainen, jossa ei ole vilppiä!" 

48. Natanael kysyi Jeesukselta: "Mistä sinä minut tunnet?" Jeesus vastasi: "Ennen kuin Filippos kutsui sinua, minä näin sinut viikunapuun alla." 

49. Natanael sanoi Jeesukselle: "Rabbi, sinä olet Jumalan Poika, sinä olet Israelin kuningas."

50. Jeesus vastasi hänelle: "Senkö tähden sinä uskot, että minä sanoin sinulle: minä näin sinut viikunapuun alla? Sinä saat nähdä vielä suurempia asioita." 

51. Vielä hän sanoi: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan yllä."

 

Kommentaarisivulle

 

Sivun alkuun

 

©2020 Luku 1 | JOHANNEKSEN EVANKELIUMI - suntuubi.com